راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


حافظ عینی میرزا قطعاتی از چند شعر که بعدن بیشتر آشنا میشوین با کامل آنهاzzzzzzzzzzzz

بzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz عادلانه بغلت خواهم کرد مگر عدل آن نیست هر چیزی سر جای خودش باشد.گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم  

و دگر ازین خطاها نکنم بوسه دادی چو لب از لبب باز شد

توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم.

با چه قلم باید نوشت با چه نوا باید سرشت .از من .چه خواهی سرنوشت برچسب ها:
منبع مطلب